História - SAJT - Slovenská asociácia jazdeckej turistiky

SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA JAZDECKEJ TURISTIKY
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

História

DOKUMENTY
SAJT vznikol na ustanovujúcom Valnom zhromaždení dňa 26.02.2010.

Zakladajúci členovia boli:
MVDr. Tárnok Zsolt
Fudali Jozef
Oráč Jozef

Stanovy SAJT-u boli registrované na Ministerstve vnútra SR dňa 19.03.2010.
Na Valnom zhromaždení SAJT-u dňa 21.06.2010 boli schválené základné členské subjekty v Macove pre Západoslovenskú oblasť a vo Veľkom Kamenci pre Východoslovenskú oblasť.

Na základe našej žiadosti Ministerstvo školstva doplnilo zoznam uznaných športov o jazdectvo a značkovanie turistických chodníkov, vrátane značkovania turistických trás pre jazdenie na koni. Zoznam je zverejnený na www.minedu.sk, v časti ŠPORT - Akreditácia.

Zúčastnili sme sa jednania s Agentúrou regionálneho rozvoja Poloniny o projekte “Zelené Poloniny, zelená magistrála turizmu, zelená spolupráca”, výsledkom čoho bolo vytvorenie jazdeckých trás v
Poloninách.

Dňa 26.09.2010 sme uzavreli “Medzinárodnú dohodu o partnerstve a spolupráci” s poľskou organizáciou “Towarzystwo Bieszczadzkiej turystyki konnej v Zagórz”.

Dňa 26.09.2010 sme uzavreli “Medzinárodnú dohodu o partnerstve a spolupráci” s ukrajinskou organizáciou vo Veľkom Bereznom.

Dňa 01.01.2011 sme uzavreli “Medzinárodnú dohodu o partnerstve a spolupráci” s maďarskou organizáciou v Miškolci.

Pravidelne každý rok organizujeme v mesiaci február Country bál, v máji štvordňovú jazdeckú túru, v auguste jazdecké preteky vytrvalosti a zdatnosti koní “Jazdecká akademia” a na záver sezóny “Hubertovú jazdu” v mesiaci október až november.

Adresa:
Dargovských hrdinov 27
066 01 Humenné
Jozef Fudali - mobil: +421 905 470 365
Zsolt Tárnok - mobil: +421 918 738 237
 

Správca fotogalérie/aktualít
 

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky